Konkreettiset hoitotyön keinot hammashoitotyössä

(Toivekirjoitus)

Perustin nämä www-sivut sen vuoksi, että saisin jaettua helposti luettavaa tietoa suunhoidosta ja siihen vaikuttavista asioista. Halusin myös jakaa tietoa hammashoitopelosta, siihen vaikuttavista asioista ja keinoista joiden kautta ja avulla jokainen meistä saisi ylläpidettyä suun terveyttä.


Suun terveys on osa kokonaisterveyttä. Tutkimusten mukaan suun terveys vaikuttaa oleellisesti koko kehon terveyteen niin, että jos suussa muhii tulehdus, se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti koko kehoon. Toivon myös, että jokainen löytää ne omat pelonhallintakeinonsa joiden avulla selviytyy hakemaan apua.

Hammahoitopelkoa on monenlaista. Selviytymiskeinoja on monenlaisia. Jokaisella hammashoidon ammattilaisella on omat vinkkinsä ja keinonsa. On kuitenkin aina muistettava, että kaverit ja ystävät ja tuttavat ja tuntemattomat nettityypit jakavat useimmiten juuri ne negatiiviset ja hurjat kokemuksensa hammashoidosta. Mitä hurjempi juttu sen parempi juttu? Harvoin kuulee positiivisesti sujuneista hammashoitokäynneistä. Useimmiten käynnit sattuvat, niissä revitään ja raavitaan ja ahdistutaan eikä ulospääsyä tilanteesta ole.

Mitä hurjempi juttu, sen "kunnioitettavampaa"? Noh, kaikkea ei kannata uskoa eikä kuunnella. Ja kuten olen jo useasti kirjoittanut, jokainen kokee hammashoitokäynnit oman historiansa kautta. Olen monta kertaa kohdannut potilaan joka sanoo "multa pitäisi repiä nämä viisaudenhampaat pois"! Juuei, me ei revitä mitään keneltäkään. Ne poistetaan siististi vipuamalla ja pihdeillä nostamalla. Toki jokainen tilanne on omanlaisensa, mutta kun tullaan jo valmiiksi repimismielialalla vastaanotolle se vain kärjistää niitä oletettuja hammashoitokokemuksia.

Aika harvoin kuitenkaan ihminen tulee vastaanotolle ja jo kynnyksellä sanoo suureen ääneen: "mä niin pelkään hammashoidossa käyntiä". Usein on niin, että ihminen ei sano mitään pelosta mutta pelkää silti. Sanomatta jättäminen ei ole tae siitä, etteikö ihminen pelkäisi hammashoidossa käymistä. Vastaanotoilla hoidetaan onnistuneesti päivittäin pelkääviä potilaita! Jokainen hoitokäynti on uusi mahdollisuus!

Tämä toivekirjoitus on referaatti Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun soveltavan psykologian projektistani vuodelta 2016. Projektissa kysyttiin hoitajien käytännön hoitotyön keinoja. Halusin kartoittaa niitä hoitotyön keinoja joita oikeasti käytetään. Listasta voi toki puuttua hyvinkin oleellisia keinoja joita monella meistä voi olla käytössä ja tällaista tutkimusta voi aina tehdä uudelleen ja uudesta näkökulmasta.

Hammashoitajien ja suuhygienistien käyttämät hoitotyön menetelmät hammashoitopelkoisen potilaan hoidossa

Kyselyprojekti tehtiin nettikyselynä hammashoitajille ja suuhygienisteille. Suljetulle nettisivulle kuului silloin 715 hammashoitajaa / suuhygienistä. Tavoitteena oli selvittää, miten hoitajat konkreettisesti huomioivat hammashoitopelkoista potilasta hammashoitotoimenpiteen aikana.

Ajatus tälle projektille lähti siitä, että halusin kartoittaa sitä, miten hoitajat itse kertovat tukevansa potilasta hammashoidon aikana. Hoitotyön keinoilla pyritään saamaan potilaalle turvatumpi olo sekä näytetään potilaalle, että hänet huomioidaan ja hänen hammas-hoitopelkonsa otetaan tosissaaan.

Tutkin aluksi minkälaisia hoitotyön keinoja kirjallisuudesta ja tutkimuksista löytyy. Listasin myös itse pohtimiani ja käyttämiäni hyväksi havaitsemiani hoitotyön keinoja. Tein vaihtoehtolistan hoitotyön keinoista joista hoitaja sai valita hänen käyttämänsä keinot.

Projektitutkimus oli auki 14 päivää. Valitettavasti vastaajien kokonaislukumäärää tai sitä, kuinka monta vaihtoehtoa yksi hoitaja valitsi, ei kyselyn luonteen vuoksi pystytty selvittämään, mutta mielestani kyselyn tuloksista voidaan päätellä, että hoitajat todellakin pyr-kivät huomioimaan potilasta hammashoidon aikana.


Tutkimustulokset hammashoitajien ja suuhygienistien käyttämistä hoitotyön menetelmistä hammashoitopelkoisen potilaan hoidossa:

- kerron potilaalle hoidon aikana mitä tapahtuu ja mitä toimenpiteessä tehdään

 • 45 hoitajaa valitsi tämän vaihtoehdon

- pyydän potilasta nostamaan kättä jos haluaa taukoja tai lisää puudutetta

 • 35 hoitajaa valitsi tämän vaihtoehdon

- kosketan potilasta rohkaisevasti hoidon aikana ja kerron että kaikki menee hyvin

 • 27 hoitajaa valitsi tämän vaihtoehdon

- kehotan hengittämään rauhallisesti nenän kautta, se helpottaa potilaan oloa

 • 26 hoitajaa valitsi tämän vaihtoehdon

- annan potilaalle esim. stressipallon tai luvan kuunnella musiikkia kännykästään

 • 18 hoitajaa valitsi tämän vaihtoehdon

- kerron ja lupaan potilaalle, että olen hänelle läsnä ja huomioin hänet kokonaisvaltaisesti

 • 16 hoitajaa valitsi tämän vaihtoehdon
- kerron, ettei äänistä ja hajuista kannata välittää, ne ovat normaaleja hoitotilanteessa

 • 12 hoitajaa valitsi tämän vaihtoehdon

- sovin potilaan kanssa, etten kerro mitä hoitotoimenpiteessä tapahtuu

 • 6 hoitajaa valitsi tämän vaihtoehdon

- en reagoi potilaaseen mitenkään hoidon aikana

 • 0 hoitajaa valitsi tämän vaihtoehdon

- haluan lisää tietoa siitä, miten voisin kohdella pelkäävää potilasta paremmin

 • 14 hoitajaa valitsi tämän vaihtoehdon

- haluan lisää tietoa siitä, mitkä ovat omat käyttäytymismallini ja voimavarani kohdata pelkäävää potilasta

 • 0 hoitajaa valitsi tämän vaihtoehdon


Sain myös kommentit joissa sanottiin "jokainen potilas on yksilö eikä kaikille potilaille sovi kaikki keinot" sekä "hammashoitotyössä on usein myös hyvin kiire ja silloin haastavan hammashoitopelkoisen potilaan kohtaaminen ei välttämättä onnistu toivotulla tavalla".

Kyselystä ilmeni myös, että eniten käytetty hoitokeino on keskustella ja jutustella potilaalle ja kertoa mitä tehdään ja kauanko toimenpide vielä kestää. Tämä antaa hahmotuspohjaa potilaalle siitä, kuinka kauan vielä menee aikaa toimenpiteeseen ja milloin pääsee hoitotuo-lista pois. Näin potilaan on helpompi jaksaa ja säädellä omia voimavarojaan.

Potilaan itsemääräämisoikeutta puolustaa hyvin se, että suosittu hoitokeino on pyytää potilasta nostamaan kättä jos halua taukoja tai lisää puudutusta. Itsemääräämisoikeutta potilaalle antaa myös se, että hoitaja antaa potilaalle keinon selviytyä toimenpiteestä kehottamalla potilasta hengittämään rauhallisesti nenä kautta. Hoitajan on myös luontevaa koskettaa potilasta kevyesti hoidon aikana, sillä potilaan vieressä istutaan tiiviisti ja ollaan hyvin lähellä potilasta.

Saamani kommentti "Vaatii paljon potilaan kuuntelua ja empatiaa. Jos on kiire ja itse väsynyt, niin haastavan hammashoitopelkoisen potilaan kohtaaminen ei onnistu." Tämä oli upea ja aito kommentti, jossa halu auttaa potilasta on suuri, mutta arkea hallitsee kiire ja väsymys. Ammatissamme on paljon kiirettä, vaativia potilaita sekä toimenpiteitä, mutta valtavasti halua kunnella potilasta sekä jakaa empatiaa.

Kiireisessä ilmapiirissä tapahtuva hammashoito kuormittaa sekä potilaita että hoitohenkilökuntaa. Tuntemalla omat voimavaransa tehdä tätä työtä ja käyttämällä itseä rauhoittavia keinoja, myös henkilökunta jaksaa paremmin ja kokee työnsä positiivisemmin.

Mielestäni tärkeää on myös se, että hoitaja tuntee itsensä, omat voimavaransa ja tietää käyttäytymismallinsa arkipäivän potilastyössä. Näillä voimavaroilla hoidetaan potilasta hektisissä päivystystilanteissa sekä arkipäivän kiireessä.