Instrumenttien välinehuolto

Monen hammashoitajan ja suuhygienistin työnkuvaan kuuluu instrumenttien välinehuolto. On myös erikseen välinehuoltajia jotka hoitavat vastaanoton välinehuollon. Välinehuolto tarkoittaa sitä, että hoidossa käytetyt instumentit pestään instrumenttipesukoneessa. Porat pyyhitään puhdistavalla liinalla ja ne öljytään sisältäpäin. Sen jälkeen instrumentit ja porat steriloidaan autoklaavissa. Se on tärkeää työtä ja se pitää ottaa vakavasti. Jos instrumentit ovat likaisia edellisen potilaan jäljiltä, siirtyvät bakteerit ja virukset seuraavaan potilaaseen. Välinehuollon tekijällä pitää olla ns. "aseptinen omatunto" jonka avulla toimenpiteissä tarvittavat välineet on oikein ja huolellisesti pesty ja autoklavoitu. 

suunhyvinvointi.fi
suunhyvinvointi.fi

Instrumentit ja porat ovat aina potilaskohtaisia, eli niillä hoidetaan vain yksi potilas jonka jälkeen ne aina huolletaan. Ohessa meidän käyttämä ns. perustarjotin jota käytetään hampaan paikkauksessa. Tästä puuttuu kertakäyttöiset tavarat, esim. vanurullat koska ne säilytetään aina suljetussa kaapissa. Myös valmiiksi laitetut potilastarjottimet säilytetään suljetussa kaapissa. Pöydillä ei saa koskaan olla mitään muita tavaroita kuin hoidettavan potilaan hoidossa tarvittavat. Muuten pöytäpinnat tulee pysyä tyhjinä jotta ne voidaan puhdistaa jokaisen potilaan jälkeen. 

Jos pöydillä on tavaroita joita ei käytetä hoidettavan potilaan hoidossa, ne likaantuvat potilaan hoidon aikana. Poratessa potilaan suusta lentää sylkeä monen metrin etäisyydellä potilaasta ja siksi on tärkeää ettei tavaroita ole pöytäpinnoilla.

Käytön jälkeen instrumentit viedään instrumenttipesukoneeseen ja sen jälkeen ne steriloidaan autoklaavissa. Hammashoidossa on käytössä paljon erilaisia aineita esim. hampaan paikkaukseen ja juurihoitoon. Tuotteet ovat usein kertakäyttöisiä ja roskaa syntyy paljon. 

Välinehuolto on erittäin tärkeä osa terveydenhuoltoa. On erittäin tärkeää, että jokaiselle potilaalle on omat huolellisesti huolletut instrumentit.

suunhyvinvointi.fi
suunhyvinvointi.fi

Ohessa kuva meidän vastaanoton autoklaavista. Autoklaavi pitää huoltaa säännöllisesti ja on paljon erilaisia testejä joita tulee käyttää päivittäin ja viikottain. Perushuolto tehdään kerran vuodessa. Autoklaavi kuumenee 134 asteeseen ja tekee tyhjiön jonka avulla porat steriloituvat myös sisältäpäin. Myös instrumenttipesukoneen laadunvarmistukseen on erilaisia testejä.

Autoklaavi ja instrumenttipesukone ovat terveydenhoidon peruspilareita. Autoklaavin ja pesukoneen käytössä on tärkeää, että ne toimivat moitteettomasti kaikkien niille laadittujen sääntöjen mukaisesti. 

Välinehuoltohuone on terveydenhoidon yksi tärkeimmistä huoneista, sen pitää olla puhdas ja helppokäyttöinen niin, etteivät likaiset ja puhtaat instrumentit mene sekaisin. "Aseptinen omatunto" on erittäin tärkeää, ilman sitä välinehuolto voi olla puutteellista kun ei ymmärretä miksi välinehuoltoa tehdään tiettyjen sääntöjen mukaisesti.